Numune Kabul ve Raporlama Birimi

​Enstitü Müdürlüğüne  elden getirilen, posta veya kargo ile gönderilen, resmi/özel kuruluş, şahıslar tarafından ulaştırılan numune/materyalleri kabul eder, kayıt altına alarak kodlar, analiz/muayene/kontrol ücretlerini tahsil eder, talep edilen/uygun görülen analiz/muayene/kontrollere göre numune/materyallerin usulüne uygun olarak ilgili Bölüm/Laboratuvar Şefliklerine gönderir, ilgili Bölüm/Laboratuvar Şefliklerinde uygulanan analiz/muayene/kontroller sonrası raporları düzenler.​

''