Tarihçe

Tarihçe

1933 yılında Tahaffuzhane Bölge Laboratuvarı adı altında Tarım Bakanlığına bağlı bir laboratuvar kurulmuş ve faaliyeti 1949 yılına kadar devam etmiştir. Ancak ülkenin hızlı gelişimine paralel olarak İzmir'de de Veteriner hizmetlerine duyulan ihtiyaç büyüdüğünden bu laboratuvarın genişletilmesi düşünülerek 1949 yılında Tarım Bakanlığının onayı ile Enstitünün şimdi üzerinde kurulu olduğu arazi istimlak edilerek Bölge Laboratuvarı buraya taşınmıştır. Bu kuruluşun kapasitesi genişletilmiş ve "Veteriner Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler Kontrol ve Araştırma Enstitüsü" adını alarak bugünkü hüviyetini kazanmıştır.

Zaman içinde ismi birkaç defa değiştirilmiş olup çalışma alanı ve prensipleri aynen devam etmiştir. 1953 yılında "Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü" olarak ismi kısaltılmış ve Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olarak 1985 yılına kadar bu isimle anılmıştır. 1986 yılında Bakanlık müsteşarlığının ilgili tamimleri ile kuruluşumuzun ismi "Hayvan Aşıları Kontrol Merkezi Müdürlüğü" olarak tekrar değiştirilmiştir. 1/1/1987 tarihinden itibaren bu isimle çalışmalarına devam eden Enstitümüzün adı başvurumuz üzerine Bakanlığın olurları ile "Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü" olarak değiştirilmiştir. 2004 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsünün kapatılması ile Enstitü tüm personel ve mal varlığı ile birlikte Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne devredilmiştir. Manisa'da bulunan aşı üretim faaliyetlerine son verilmiş ancak SPF üretim üniteleri faaliyetlerine devam etmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 639 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden yapılandırılması sonucu Enstitünün adı bir kez daha değiştirilerek İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Bugüne kadar Enstitünün ismi defalarca değiştirilmesine rağmen faaliyetleri ve çalışma prensipleri değişmemiştir.​

''