Kontrol Hizmetleri Fiyatları

Sıra No:KONTROL HİZMETLERİUygulayıcı EnstitüBirim2017 YILI FİYATI
333Soğuk Oda KontrolleriBornova VKETL/S.Oda410,00
334Laboratuvarlarda Veteriner Hekim Eğitimi (Özel Sektör Talebi)Bornova VKEgün/kişi280,00
335Uzm.Vet.Hekimin Hasta Mahalline Gitmesi (Özel Başvuru)Bornova VKEgün/kişi295,00
336Eğitim Seminerleri İçin Uzman Talebi (Özel Sektör Talebi)Bornova VKEgün/kişi375,00
Sıra No:VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİN İZNE ESAS İNCELEMELERİUygulayıcı EnstitüBirim2017 YILI FİYATI
337İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, İlk Başvuru (Yerli)Bornova VKEAdet600,00
338İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, İlk Başvuru (İthal)Bornova VKEAdet1.200,00
339İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, Değişiklik Talebi (Yerli)Bornova VKEAdet300,00
340İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, Değişiklik Talebi (İthal)Bornova VKEAdet600,00
341Aşı Protokolü İnceleme, İlk Başvuru (İthal)Bornova VKEAdet1.200,00
342Aşı Protokol İnceleme, İlk Başvuru (Yerli)Bornova VKEAdet600,00
343Aşı Protokol İnceleme, Değişiklik Talebi (İthal)Bornova VKEAdet600,00
344Aşı Protokol İnceleme, Değişiklik Talebi (Yerli)Bornova VKEAdet300,00
345Teşhis Kiti Protokolü İnceleme, İlk BaşvuruBornova VKEAdet1.200,00
346Teşhis Kiti Protokolü İnceleme, Değişiklik TalebiBornova VKEAdet600,00
347Veteriner Tıbbi Ürün için Tip I A değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Bornova VKEAdet300,00
348Veteriner Tıbbi Ürün için Tip I B değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Bornova VKEAdet750,00
349Veteriner Tıbbi Ürün için Tip II değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Bornova VKEAdet1.350,00
350Veteriner Tıbbi Ürün için pazarlama izni genişletme **(Pazarlama izinli/ Pazarlama izin başvurusu yapılmış her değişiklik için)Bornova VKEAdet4.300,00
Sıra No:HİZMET VERME İŞLEMLERİUygulayıcı EnstitüBirim2017 YILI FİYATI
351İhrak Fırını (Büyükbaş Hayvan)Bornova VKEAdet90,00
352İhrak Fırını (Diğerleri)Bornova VKE0,25 m370,00
353İhrak Fırını (Kanatlı, Balık ve Laboratuvar Hayvanı)Bornova VKE 11,00
354İhrak Fırını (Kedi-Köpek)Bornova VKEAdet85,00
355İhrak Fırını (Kedi-Köpek) (Özel Yakım)Bornova VKEAdet825,00
356İhrak Fırını (Küçükbaş Hayvan)Bornova VKEAdet40,00
357İhrak Fırını (İlaç İmhası)Bornova VKEm3500,00
358Veteriner Biyolojik Ürün Satış İzni BelgesiBornova VKEAdet300,00
359İhrak Fırını (Egzotik Hayvan) (Özel Yakım)Bornova VKEAdet100,00
360Özel ilaç kontrol laboratuvarlarında metot validasyon ve verifikasyon rapor dosya incelemesi (10 analiz metoduna kadar) Eklenecek her bir analiz metodu için ek 200 TLBornova VKEAdet2.200,00
      
** Veteriner Tıbbi Ürünlere ilişkin Tip I ve Tip II değişiklikler ile genişletmelerin (Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonunda görüşülecekler hariç) enstitülere görüş sorularak neticelendirilmesi halinde bu ücret sadece görüş sorulan enstitü/enstitülerin döner sermaye işletmesine yatırılmalıdır. ​
''