Deney Hayvanları Birimi

Deney Hayvanları Biriminde, her türlü deneylerde kullanılan hayvanların, hayvan refahını ön plana alarak bakım, besleme, yetiştirme ve üretimleri yapılmaktadır. Hayvanlara, kendi türlerine özgü fizyolojik ve davranışsal gereksinimlerini yerine getirebilecekleri uygun şartlar sağlanmaktadır.

Deney hayvanı üretimi, öncelikle Enstitümüzde bulunan laboratuvarların ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanmaktadır. Bunun yanında diğer kurum ve kuruluşların deney hayvanı talepleri de bilimsel amaçlı kullanılmak şartıyla karşılanmaktadır. Üretimlerimiz konvansiyel üretimdir.

Deney Hayvanları Biriminde yetiştirilen hayvan türlerine göre 5 alt bölüm bulunmaktadır:

  1. Koyun- keçi yetiştirme bölümü,
  2. Tavşan yetiştirme bölümü,
  3. Kobay yetiştirme bölümü
  4. Fare yetiştirme bölümü,
  5. SPF (=Spesific Pathogen Free)  yumurta üretim bölümü

Deney Hayvanları Biriminde bakım, besleme, yetiştirme ve üretimleri yapılan hayvanların sağlıklarının korunması amacıyla Enstitü labaratuvarları tarafında periyodik olarak, yemlerin bakteriyel ve toksikolojik kontrolleri, suların kimyasal ve bakteriyolojik analizleri, gaitaların parazitolojik kontrolleri ve virolojik kontroller yapılmaktadır.

Enstitüye bağlı olarak 275 şer kapasiteli tavukluk 2 tane SPF kümes yer almaktadır. Bu kümeslerde FAPP (Filtred Air Positive Pressure) tipi SPF yetiştiricilik yapılmaktadır. SPF kümesler, Ülkemizde sadece Enstitümüzde bulunmaktadır.

SPF belirli patojenlerden ve bunlara ait antikorlardan arî tavuklardan meydana gelmiş bir sürüdür. Bu sürülerin barındırıldığı kümeslerin ısı, yem, hava, su ve diğer gerekli materyalleri tamamen kontrollü olarak özel sistemlerle sağlanır.

SPF yumurtalar genel olarak viral aşı üretimi ve bunların kontrol testlerinde, viral hastalıkların teşhisinde; SPF civcivler ise, bazı insan aşılarının (kızamık, grip, kabakulak) üretiminde, tavuk aşılarının zararsızlık ve bağışıklık kontrollerinde, tavuklar üzerinde yapılan genetik ve biyolojik denemelerde, viral hastalıkların teşhislerinde kullanılmaktadır.

Enstitümüzde ise; SPF Yumurtalar aşı kontrol testlerinde ve viral hastalıkların teşhisinde, ayrıca SPF civcivler ise; tavuk aşılarının zararsızlık ve bağışıklık kontrollerinde, tavuklar üzerinde yapılan genetik ve biyolojik denemelerde, viral hastalıkların teşhislerinde kullanılmaktadır.​

''