Viroloji Bölümü

​Enstitünün sorumluluk alanına giren İl ve İlçelerden hastalık şüphesi durumunda gönderilen veya getirilen hayvan materyallerinin ve ülke genelinde hastalık şüphesi olan balık materyallerinin virolojik-serolojik teşhisi ve yurt dışından ithal edilen ruminantların kan serumu materyallerinin serolojik teşhisini yapar.

 

Balık Hastalıkları Ulusal Referans Laboratuvarı olarak 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunun' da yer alan ihbarı mecburi viral balık hastalıkları teşhisi durumunda Avrupa Birliği (AB) direktiflerinde ve OIE aquatic manuel' de yer alan programlar doğrultusunda hastalık izleme ve hastalık tarama programları yürütür.

 

Enstitünün sorumluluk alanına giren İl ve İlçelerde çalışan resmi ve serbest veteriner hekimler ile diğer Araştırma Enstitülerinde görevli uzman ve aday veteriner hekimlere teorik ve pratik uygulamalı hizmet içi eğitim seminerleri verir. Bölümde yeni göreve başlayan aday araştırıcıların eğitim programlarını hazırlar ve uygulatır. Hayvan Sağlığı ve Hayvan Hastalıkları Mücadele konularında alt komisyon ve yönetmelik çalışmalarına katılır.

 

Çalışma alanına giren konularda araştırma projeleri hazırlar ve yürütür. Ayrıca diğer Teşhis bölümleri veya Enstitü dışı kurumlar tarafından hazırlanmış projelere katılır.
Hizmet içi seminerlere ilgili eğitim dokümanlarını hazırlar ve dağıtır.

 

Hayvan sağlığı konularında veya araştırma sonuçlarına ilgili bildiri, makale, derleme ve poster gibi yayım hizmetlerini yürütür. 

''