Dergimiz Bilgilendirme

Enstitünün bilimsel yayın organı olan dergi, 1958 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Dergide, veteriner hekimlik alanında yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar ve özgün makaleler yer almaktadır. İhtiyaç üzerine, Tavuk Hastalıkları, At Hastalıkları, Sığır Hastalıkları ve son olarak 1996 yılında Balık Hastalıkları konularında özel sayılar yayınlanmıştır.

Enstitü Dergisi, 1999 yılında Kültür Bakanlığı' ndan alınan ISSN numarası ve bilim danışmanları ile yeni bir kimlik kazanmıştır.


''