26.12.2017 / Gösterim Sayısı : 658

STAJ 2018 (2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi)

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi

 

Takvim DönemiFaaliyet Konusu

18.12.2017-05.01.2018

2018 Yılı Stajyer Kontenjan Branş tablolarının doldurularak Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi

02.01.2018 - 30.04.2018 (mesai bitimine kadar)

Staj başvurularının alınması.

02.05.2018 - 11.05.2018

1-)Staj başvurularının ilgili birimde oluşturulan Staj Yürütme Komisyonunca değerlendirilmesi.

2-)Değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara ilgili birimlerce bildirilmesi ve Bakanlık Staj Yönergesinde belirtilen gerekli iş ve işlemlerin yapılması.

02.07.2018 – 30.07.2018

2019 yılı için tahmin edilen stajyer sayısı ve bütçesinin, EK-2 tablosuna uygun şekilde işlenerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

24.09.2018-08.10.2018

2018 yılı staj uygulamaları gerçekleşmeleri tablosu (EK-3) ve 2018 eğitim dönemi stajyerlerine ilişkin bilgiler tablosunun (EK-1) uygun şekilde işlenilerek Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmesi.

            


''