T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitümüz Akraditasyon Kapsamını Genişletmeye devam Ediyor.

Yayın Tarihi : 7.7.2014

​2012 yılında Kuduz Laboratuvarımız Kuduz hastalığının Floresan Antikor Tekniği (FAT) ile teşhisi ve Toksikoloji ve Metabolik Hastalıklar Laboratuvarımız da Balık Kas Dokusunda Tetrasiklin Türevi Antibiyotiklerin CharmII ile tespiti Testlerinden Akredite olmuştur.

2013 yılında ise Bakteriyoloji laboratuvarımız, Brusella Anthracisis'in Giemsa Boyama tekniği ile tespiti, Patoloji laboratuvarımız PPR Tespiti, Seroloji Laboratuvarımız, Brucella Rose Bengal Hızlı Plet Testinden, Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarımız ise M,gallisepticum ve M.synoviae Hızlı Pleyt Testinden Akredite olmuştur.

2014 yılında ise Seroloji laboratuvarımızın dört testten, Bakteriyoloji Laboratuvarımızın bir testten, Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarımızın bir testten, Toksikoloji ve Metabolik Hastalıklar laboratuvarımızın yine bir testten olmak üzere, kapsam genişletme  başvuruları yapılmıştır.

Ayrıca Moleküler Biyoloji Laboratuvarımızın PPR ve Kuduzun RT PCR ile tespiti testlerinden, Parazitoloji laboratuvarımızında Anaplasma ve Babesia testlerinden ilk Akredite başvuruları yapılmıştır.