Bakteriyoloji

Laboratuvarımızın Görev ve Sorumlulukları.


 Sahadan bakteriyel hastalık şüphesi ile gelen materyallerin laboratuar teşhisleri yapılarak zamanında etkili sağıtım ve koruyucu önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

İzole ve identifiye edilen hastalık etkenlerinin antibiyotik duyarlılık testleri yapılarak uygun antibiyotikler önerilmektedir.

Enterobacteriaceae familyasında bulunan bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu yapılmaktadır.

Su ürünleri ve Bal Arılarının bakteriyel hastalık etkenlerinin izolasyon ve identifikasyonları yapılmaktadır.

Laboratuarımızda OIE'nin (Office International Des Epizoeties) kabul ettiği standart teşhis metotları kullanılmaktadır.

Laboratuarımızda ülke ihtiyaçları göz önüne alınarak hastalıkların kontrol ve eradikasyonuna yönelik ülkesel ve bölgesel bazda araştırma projeleri yürütülmektedir.

Diğer Veteriner Kontrol Enstitülerinin personeli ve sahada çalışan Veteriner Hekimlere yönelik hizmet içi eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

 

Laboratuvar Personeli

Nevin TURUT
Veteriner Hekim​Laboratuvar Şefi​
​Şifa KARAHAN
Veteriner Hekim
Emin ÇIBIK
Veteriner Hekim
​Koray Şengül
​Laborant
​Ayşe KILIÇ
Daimi İşçi​

''