Epidemiyoloji

Birimimizin Görev ve Sorumlulukları


Epidemiyoloji, populasyonlarda hastalıkların sıklığını, dağılımını ve hastalık oluşumunu etkileyen faktörleri inceleyen ve bu hastalıklara yönelik hedefleri ve yöntemleri belirleyen bir bilim dalıdır.

Epidemiyolojinin temel ilkesi şudur:

Bir hastalık rastgele ortaya çıkmaz. Hastalığın ortaya çıkışı altta yatan faktörlerin işleyişini yansıtır.

Epidemiyolojinin Amaçları:

  • Bir hastalığın neden ve etiyolojisi ile bir populasyonun bir hastalığa yakalanma olasılığını artıran risk faktörlerini tanımlamak,
  • Populasyonda belirli bir hastalıkla karşılaşma sıklık-olasılığını saptamak,
  • Hastalıkların doğal seyri ve prognozlarını incelemek,
  • Veteriner hizmetlerinde mevcut olan tedavi edici ölçüm yöntemleri ve uygulamaları değerlendirmek,
  • Çevresel sorunlarla ilişkili düzenleyici kararların ve hastalık kontrol programlarının geliştirilmesinde bilimsel destek olmaktır.
  • Epidemiyoloji birimimiz tarafından, Müdürlüğümüzün görev alanına giren illerde çıkan ve Bakanlığımızca belirlenen İhbarı Mecburi Hastalıkların epidemiyolojik araştırmaları yapılmaktadır.


Birim Personeli

Enver ÖZBEZEKVeteriner HekimBirim Şefi​
Emin ÇIBIK
Veteriner Hekim
Osman SEZER
Veteriner Hekim
Cemal KURT
Veteriner Hekim
Şadiye ÇERÇİ
Veteriner Hekim
B.Selim TOKGÖZ
Veteriner Hekim
Şifa KARAHAN
Veteriner Hekim
Esra ASLAN
Veteriner Hekim
​Ali ÖZ
​Vet.Sağ.Teknikeri
​Betül OCAK
​4/B Personel

''