Parazitoloji

Laboratuvarımızın Görev ve Sorumlulukları


Enstitümüz Parazitoloji Laboratuvarında hayvanlarda Helmint, artropod ve protozoonlardan ileri gelen hastalıkların teşhisleri Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın (OIE) standart testleri kullanılarak yapılmaktadır.

Ayrıca laboratuvarımızda Arılarda Varroa destructor, Nosema apis, Acarapis woodi, Braula coeca gibi etkenlerin neden olduğu paraziter hastalıklar ile peteklerdeki Galleria mellonella ve Achroia grisella gibi zararlıların teşhisleri de Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı' nın (OIE) standart testleri kullanılarak yapılmaktadır.


GÖREVLERİ

1.     Hayvanlarda Helmint, artropod ve   protozoonlardan ileri gelen hastalıkların teşhislerini yapmak, 

2.     Hayvanlarda görülen paraziter hastalıkların teşhisleri konusunda Bakanlıkça hazırlanan programlar ve Enstitüler ile illerden gelen talepler doğrultusunda diğer Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerinde çalışan Veteriner Hekimlere, saha veterinerlerine, çiftçi ve üreticiye yönelik eğitim programları düzenlenmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

3.     Bakanlıkça oluşturulan çeşitli komisyonlarda, paraziter hastalıklara ilişkin konularda hizmet vermek,

4.     Paraziter hastalıklar ile ilgili projeler yürütmektir.

YAPTIĞI ANALİZLER

Laboratuvarımızca yapılan muayene/test ve analizleri görmek ve ücretlerini öğrenmek için Web sayfamızda yer alan "Analiz Ücretleri" bölümüne bakınız.

Parazitoloji Labortuvarına Paraziter Hastalıklar Yönünden Numune Gönderilmesi

Doku ve Organ gönderilecekse: Nekropsisi yapılmış hayvanların iç organları ve doku örnekleri hiçbir işlem yapılmadan plastik torba içerisinde, en geç 24 saat içinde ve soğuk zincirde gönderilmelidir.Sadece bağırsak gönderilecekse; iki ucundan bağlanarak, içeriğin akmasına izin verilmeksizin poşet içinde, en geç 24 saatte ve soğuk zincirde gönderilmelidir.

Gaita gönderilecekse: 5-10 gr. taze gaita örneği temiz bir kap içinde hiçbir işleme tabi tutulmaksızın, 24 saat içinde laboratuvara soğuk zincirde ulaştırılmalıdır.

Kan ve Kan serumu gönderilecekse: Kan örnekleri EDTA'lı tüpler içinde, 10 ml olacak şekilde, soğuk zincirde gönderilmelidir. Kan serumu örnekleri ise vakumlu tüplerde veya eppendorf tüpler içinde, hemolizsiz ve 2 ml olacak      şekilde, soğuk zincirde gönderilmelidir.

Kan/Doku frotisi gönderilecekse: Temiz lam üzerine perifer kandan veya dokudan (dalak, karaciğer, lenf düğümü ve böbrek) ince yayma/tuşe frotiler hazırlanmalı ve tespit edilmeden en kısa sürede kapalı bir kutu içinde  laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Preputial/Vaginal Yıkantı gönderilecekse: Tritrichomonas foetus yönünden muayenesi istenen yıkantılar laktatlı ringer solüsyonu içinde, alındığı saat protokolde belirtilerek, aynı gün içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Yıkantıların laboratuvara ulaşma süresinin 24 saati aşmaması gerekmektedir. Bu tür numuneler gönderilmeden önce laboratuvarla temasa geçilmelidir.

Deri Kazıntısı gönderilecekse: Lezyonlu bölgeden bir bistüri yardımı ile derin şekilde (kanatılarak) alınmış olan kazıntı ve/veya folliküllü kıl örneği en kısa sürede, temiz ve ağzı kapalı bir kap içerisinde laboratuvara gönderilmelidir.

Artropod gönderilecekse: Hayvanlardan toplanmış parazitler (kene, bit, pire, uyuz etkenleri, myiasis etkenleri v.b) en kısa sürede, iyi anamnezle birlikte, hiçbir işleme tabi tutulmadan veya % 70' lik alkol içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Arı ve Petek Numunesi gönderilecekse: Ergin arı hastalıkları yönünden en az 100-150 adet arı bir cam kavanoz, karton veya tahta kutu içerisinde en kısa sürede laboratuvara çok iyi anamnezle birlikte gönderilmelidir. Yavru hastalıkları yönünden ise 10x10 ebatlarında açık ve kapalı yavru gözlerinin bulunduğu petek en kısa sürede laboratuvara çok iyi anamnezle birlikte gönderilmelidir.

Balık Numunesi gönderilecekse: Balıklar (canlı veya ölü), içinde yaşadığı ortamın suyu bulunan ağzı kapalı plastik torbalar veya kavanoz içinde, en kısa sürede ve soğuk zincirde laboratuvara gönderilmelidir.

 

Laboratuvar Personeli

Osman SEZERVeteriner Hekim​Laboratuvar Şefi
Cemal KURT
Veteriner Hekim​
Hakan İNCE​Y.Mühendis
Metin BULUT​Laborant
​Hüsne GÖK
​4/C Geçici Personel

''