16.9.2014

Cilt/Volume 3 - Sayı/Number 1 - 2013 Dergi Makaleleri

Cilt/Volume 3 - Sayı/Number 1 - 2013 Dergi Makaleleri


Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tavuk Trakealarında Mycoplasma gallisepticum'un Tespiti ve Sayımsal Analizi

Real-time Polymerase Chain Reaction for the Qualitative and Quantitative Detection of Mycoplasma gallisepticum in Chicken Trachea

Murat ÖZMEN, Süleyman ASLAN, S.Reyhan KARAKOÇ, Dr.Atilla YOLDAŞ

Makaleyi İndir


Adana  Bölgesinde  Görülen  Neonatal  Buzağı  Enfeksiyonlarının  Morbidite  ve  Mortaliteleri  İle  Bunları Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

Detection Morbidity And Mortality Of Infections Of Neonatal Calf And Risk Factors Which Affecting Them At Adana Region

Berat Selim TOKGÖZ, Ramazan ÖZDEMİR,  Nevin TURUT, Mehmet MİRİOĞLU,  Hakan İNCE, Bülent MAHANOĞLU

Makaleyi İndir


Balda Streptomisin Antibiyotiği Kalıntı Taraması

Antibiotic Streptomycin Residue Survey in Honey

Dr.Mansur Seymen SEĞMENOĞLU

Makaleyi İndir


Mesnevi'de Hayvan Karakterleri (Metaforları)

Animas Metaphors in Masnawi

İsmail Hakkı NUR

Makaleyi İndir


C Vitamini Bakından Zengin Sebze ve Meyvelerin Beyaz Kan Hücreleri Artışı

Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Invetigation  of  The  Effect  of  Vegetables  and  Fruits  which  are  Rich  in  Vitamin  C  on  White  Blood  Cells Proliferation

Abdulsamet  KUBAT,  Mehmet  ÖZASLAN,  Ayşe  KARADUMAN,

 Işık  Didem KARAGÖZ,  İbrahim  Halil KILIÇ

Makaleyi İndir


Hatay Yöresi Süt İşletmelerindeki Ruminantlar ve Çoban Köpeklerinde Toxoplasma gondii Seroprevalansı ile Kedi şkılarında T. gondii benzeri Ookist Tespiti

Seroprevalence of T. gondii in Dairy Ruminant Production Systems, Shepherd Dogs Among the Herds and Detection of T. gondii-like Oocyst in Cat Feces in Hatay Region

Mustafa N. MUZ, Nuri ALTUĞ, Muhammet KARAKAVUK

  Makaleyi İndir


Türkiye'de,  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesinde  Bulunan,  Şanlıurfa  İlinde  Visna-Maedivirus  Üzerine  Bir Araştırma

Maedivirus infection in Şanlıurfa Province, Southeast Anatolia,Turkey

Metin GÜRÇAY, Ayşe PARMAKSIZ

Makaleyi İndir

                                                      

Saanen Keçilerinde Caprine Arthritis-Encephalitis Virus Enfeksiyonunun Serolojik Artırılması

Serologic Investigation of Caprine Arthritis Encephalitis Virus Infection in Saanen Goats

Orhan YAPICI, Oğuzhan AVCI, Irmak DİK, Kamil ATLI, Sibel YAVRU

Makaleyi İndir


Vaka Takdimi/ Case Report

Dokuz Günlük Erkek Buzıda Akut Babesiosis

Acute Babesiosis in A Nine-Day Old Male Calf

Mustafa N. MUZ, Aliye S. ÖZTÜRK, Muhammed KARAKAVUK

Makaleyi İndir


Derlemler/Review


Kriptokokkozis/Crryptococcosis


  Gamze Özge ÖZMEN,   Hasan SOLMAZ

Makaleyi İndir


Veteriner Hekimlikte Oksidatif Stres Ve Bazı Önemli Hastalıklarda Oksidatif Stresin Etkileri

Oxidative Stress In Veterınary Medicine And Effects In Some Important Diseases

Ebru TABAKOĞLU, Ramazan DURGUT

Makaleyi İndir


                                                   

                                     

''