16.9.2014

Cilt/Volume 2 - Sayı/Number 1 - 2012 - Dergi Makaleleri

Cilt/Volume 2 - Sayı/Number 1 - 2012 - Dergi Makaleleri


Çukurova Yöresinde Sığırlarda Görülen  Pneumonilerin Etiyolojisinin Histopatolojik  ve

Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Etiology of Pneumonia of Cattle Determine by Histopathological and Molecular Methods in Cukurova

District of Turkey

Harun Akıl, Atila YOLDAS, Murat ÖZMEN, Hüseyin TOPÇULU

                 Nevin TURUT,  Nevin TUZCU                                                                                         
                
                Makaleyi İndirMalatya İli Süt Sığırcılığı ve Sığır Besiciliğinin Yapı

The Structure of Dairy Cattle and Fattening Enterprises in Malatya

                 Hamit AYL, Kemal  ÖZKÜTÜK                                                                                 

                  Makaleyi İndirAdana İli Mezbahalarında Kesilen Küçük Ruminantlarda Karacer Helmint Enfestasyonlarının

Şiddeti ve Yayılışı

Prevalence of of Helminth Infection of the Liver in Small Animals Slaughtered in the Adana Province

                 Hayrunissa ÇAYA                                                                                                              
         
                Makaleyi İndirKoyun ve Keçilerde Süt Verim Kontrol Yöntemleri ve Laktasyon t Veriminin Hesaplanması

Milk Recording Methods and Calculation of Lactation Milk Production in Sheep and Goats

                Akın YAKAN                                                                                                                   

                
Makaleyi İndir


Ballarda Rastlanabilen İlaç Kantıları ve Bulaşanlar

Medicine Residues and Contaminants Found in Honey

                 Mansur Seymen SEĞMENOĞLU,  Emine BAYDAN                                                

                  Makaleyi İndir


Tavukların Önemli Üst Solunum Yolu Hastalıklarında Patolojik Değişiklikler

Pathologıcal Changes in Important Dıseases of Upper Respıratory System of Chicken

                 Özgür ÖZDEMİR, Hüdaverdi ERER                                                                             

                 
Makaleyi İndir
''