16.6.2014

Bülent MAHANOĞLU

Adı Soyadı: Bülent MAHANOĞLU
 Mezun Olduğu Fakülte: Selçuk.Üniversitesi KONYA
 Mezuniyet Yılı: 2001
 Enstitüde Göreve Başlama Tarihi: 2009
 Yüksek Lisans: Doğum ve jinekoloji Anabilim Dalı
 Daha Önce Çalıştığı Yer ve Birimler: Tarım İlçe Müdürlüğü Çemişgezek Tunceli
 Enstitü de Görev Aldığı Laboratuar: Moleküler Biyoloji Laboratuarı Şefi
 İletişim (E-Posta adresi): bdmahanoglu@hotmail.com.
''