16.6.2014

Müdür Yardımcısı

Adı Soyadı: Mehmet Ali SÖZMEN
 Mezun Olduğu Fakülte: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 Mezuniyet Yılı: 1987
 Enstitüde Göreve Başlama Tarihi: 2008
 Daha Önce Çalıştığı Yer ve Birimler: E.B.K. Bursa Et Kombinası, Bursa Tarım İl Müd.
 Enstitü de Görev Aldığı LaboratuarMüdür Yardımcısı
 İletişim (E-Posta adresi): malis063@hotmail.com
''