30.6.2014

M.Seymen SEĞMENOĞLU

Adı Soyadı: Dr.Mansur Seymen SEĞMENOĞLU
 Mezun Olduğu Fakülte: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 Mezuniyet Yılı: 2003
 Enstitüde Göreve Başlama Tarihi: 25/01/2011
 Doktora: Farmakoloji ve Toksikoloji Doktoru
 Daha Önce Çalıştığı Yer ve Birimler: Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (2006-2011)
 Enstitü de Görev Aldığı Laboratuar: Toksikoloji ve Metabolik Hastalıklar Laboratuvar Şefi
 İletişim (E-Posta adresi): mansurseymen@mynet.com
''