30.6.2014

B.Selim TOKGÖZ

Adı Soyadı: Berat Selim TOKGÖZ
 Mezun Olduğu Fakülte: Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 Mezuniyet Yılı: 2004
 Enstitüde Göreve Başlama Tarihi: 2009
 Daha Önce Çalıştığı Yer ve Birimler: Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Ens.
 Enstitü de Görev Aldığı Laboratuar: Kuduz Teşhis,Viroloji, Seroloji Laboratuarları
 İletişim (E-Posta adresi): bselimtokgoz@mynet.com
''