Toksikoloji ve Metabolik Hastalıklar laboratuvarı
''