Moleküler Biyoloji

Laboratuvarımızın Görev ve Sorumlulukları


Çağımızın en önemli buluşlarından biri DNA ve RNA 'dır. DNA ve RNA 'nın  varlığının bilinmesi ile birlikte günümüzde tüm hastalıklara neden olan bakteri,virüs,,mantar , vb. canlı mikro organizmaların tespit edilmesi ve sınıflandırılması sağlanmıştır.  Kuduz, Kuş gribi, Kırım Kongo Kanamalı ateşi gibi salgınları bunlardan sadece bazılarıdır. Bu mikroorganizmaların çok daha tehlikeli virus ve benzeri mikroorganizmalara dönüşmesi , mutasyona uğrayarak daha tehlikeli değişimler neticesinde insanların yaşamlarını tehdit etmesi ileriki yıllarda korkulan fakat beklenen bir gerçektir. Bu salgınların hepsinde hastalıkların ve mikroorganizmaların tespitinde uygun şartları sağlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda incelenen mikroorganizmanın DNA veya RNA ' sının tümün tespit edilmesi doğruluk kapasitesi %100 ve hassasiyeti en yüksek sonuç vermeyi sağlamaktadır. Bu dönemde DNA ve RNA  dizisinin tümüyle bilinmesi  moleküler analizlerde gelinen son teknolojik noktadır.

DNA'nın veya RNA nın tüm dizisinin analiz edilmesi aynı zamanda hayvan sağlığı, hayvan hastalıkları gerekli ilaç ve aşı geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda hızlı ve kesin sonuçta verilebilecektir. Tespiti koyulamayan veya tanımlanamayan mikroorganizmaların tanımlanmasında da yardımcı olmaktadır.


           Bu laboratuarda; 

a) Moleküler Biyoloji ve genetik yöntemler kullanılarak bakteriyolojik (Leptospira, Mikoplazma, Tüberküloz, Clamidya, Brucella ), virolojik (Kuş gribi, Kuduz, PPR, Kırım Kongo, Mavidil, BEF, LSD) hastalıkların tanı ve takiplerini yapılır.

b)  Çalışma konularıyla ilgili bilimsel çalışma, yayım ve eğitim çalışmaları yapılır.

c)   İlgili laboratuvarlarla toplantılar düzenlemek

d)  Çalışan personelin iş güvenliği için uygun giysi ve donanım kullanması sağlanır.

e) Laboratuvarların temizlik, sanitasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri yazılı talimatlara göre düzenli olarak yapılır ve kontrol edilir.


Laboratuvar Personeli

Bülent MAHANOĞLU
Vet.Hekim​
Laboratuvar Şefi​
​Esra ASLANVet.Hekim​
Koray ŞENGÜL​Laborant.
​Mine SARIASLAN
Daimi İşçi​

''