Toksikoloji ve Met.Hast.

​        Laboratuvarımızın Görev ve Sorumlulukları


  • Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatlarının ve/veya şahısların özel istekleri doğrultusunda yapılan analizler: hayvansal gıda ve hayvan yem numunelerinde organik klorlu, organik fosforlu, sentetik piretroid ve karbamat grubu pestisid analizleri; mikotoksin analizleri; ağır metal analizleri.
  • Bakanlığın ulusal kalıntı izleme projeleri (96/23/EEC Direktifleri) çerçevesinde kanatlı eti ve iç organları, su ürünleri, bal ve sütte antibakteriyel ilaç kalıntı analizleri yapılmaktadır.
  • Tam Kan Sayımı, Hematokrit ve İdrar analizleri yapılmaktadır.
  • Çalışma konuları ile ilgili eğitim ve seminerler verilmektedir.         

                                                              

Laboratuvar Personeli

Dr.Mansur Seymen SEĞMENOĞLUVeteriner HekimLaboratuar Şefi
Bektaş Özgür YAKIŞIR
Veteriner Hekim
 Ziya BALDAN​Kimyager
Betül OCAK​4-C Personel

''