Patoloji

       Laboratuvarımızın Görev ve Sorumlulukları


  • Enstitümüz Patoloji laboratuarında, kendisine bağlı olan illerden ve bazı durumlarda Türkiye genelinden gelmekte olan hasta veya ölmüş hayvanlara sistemik nekropsi yapılmakta, anemnez bilgileri ve nekropside tespit edilen bulgulara göre patoloji dışında diğer laboratuarlara bakteriyel, viral, parazitik, toksik teşhis için örnek dağıtımı yapılmaktadır.
  • Hastalık şüphesi olan doku örneklerinden histopatolojik teşhis için doku örnekleri alınmakta, bu örnekler Dünya Hayvan Sağlığı teşkilatı'nın (OIE) standartları baz alınarak Hematoksilen Eozin ve İmmunoperoksidaz boyamalar yapılarak  sonuca gidilmektedir.
  • Ayrıca laboratuarımızda (Ziehl Neelsen, levatidi, methyl green pyronin, giemsa, gram, macyavellu, stamp, vangisson)  boyamaları yapılmaktadır. Histolojik olarak şüpheli olgularda konfirmasyon amacı ile bir ileri teknik olan İmmunoperoksidaz boyamaya gerekli durumlarda geçilmektedir. Bu teknikle BSE, Scrapie (Prionic Hastalıklar); Listeria monocytogenes, Haemophylus somunus, Brucella melitensis vb. (Bakteriyel Hastalıklar); Sığır vebası-RP, Koyun-Keçi vebası-PPR, İnfectious Bovine Rhinotracheitis-İBR, Pesti virus enfeksiyonları-Bovine Viral Diarrea BVD ve Border Disease, Kuduz vb.(Viral Hastalıklar); Neospora caninum, Toxoplasma gondi vb. (Paraziter Hastalıklar) yönünden teşhis yapılmaktadır.

         

GÖREVLERİ

a-  Laboratuarımıza gelen ölü yada canlı hayvanlara nekropsi yapılması

b- Alınan doku örneklerinin nekropsi bulguları ışığında diğer laboratuarlara dağıtımının yapılması

c- Histopatolojik teşhis amacı ile doku örneklerinin işlenmesi ve hematoksilen eozin ile boyanması

d- Türkiye genelinde yürütülen  BSE ve Scrapie pasif survey çalışmasının sonuçlarının değerlendirilerek her yıl Genel Müdürlüğe rapor edilmesi

e- Şüpheli BSE ve Scrapie olgularında gold test olan İmmun patoloji ile kesin sonuç verilmesi

f-  Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi

g-  Hizmet içi eğitim çalışmaları yapılması

YAPTIĞI ANALİZLER

  • Laboratuvarımızca yapılan muayene/test ve analizleri ücretlerini öğrenmek için Web sayfamızda yer alan "Analiz Ücretleri" bölümüne bakınız.
  • Patoloji laboratuarımızda enfeksiyöz hastalıkların histopatolojik olarak muayenesi yapılmakta ve diğer laboratuar sonuçları ile birlikte konsültan raporu düzenlenmektedir.

Laboratuarımıza gelecek olan numunelerde aranılan özellikler

  • Gönderilen numuneler şüphe edilen hastalığın patolojik lezyonları taşıyan organlardan seçilmelidir. Patolojik muayeneler için gönderilen numuneler kesinlikle kokuşmuş olmamalıdır. Kokuşmanın olmaması ve muayeneden sağlıklı sonuç alınabilmesi için organlar soğuk zincirde veya %10 Formaldehit solüsyonu içersinde gönderilmelidir.

 

Laboratuvar Personeli

Hüseyin TOPÇUOĞLUVeteriner Hekim Laboratuvar Şefi
Harun AKILLIVeteriner Hekim
Uğur Ufuk GELENLaborant
Selbi ÖZTORUN4-C Personel
​Betül OCAK
​4/C Personel

''