Misyonumuz - Vizyonumuz

Bölgemizde hayvan sağlığı ve veteriner halk sağlığı konularında ortaya çıkabilecek sorunların tespiti. Ortaya çıkan sorunların çözümüne ve yeni tekniklerin uygulamaya aktarımına yönelik ulusal ve Uluslar arası iş birlikler ile yeni araştırmalar planlanması. Yapılan bu araştırmalardan elde edilen sonuçların karar vericilere ülkemiz hayvancılık politikalarının oluşturulmasında kullanılmak üzere sunulması ve bulguların yayın ve yayım yolu ile uygulayıcılara aktarılması.

Sorumluluk alanında bulunan bütün illerde ve ülkemizde ortaya çıkabilecek hayvan hastalıklarının kontrolü ile ilgili çözüm önerileri üretebilen, hayvan sağlığı ile ilgili sorunları öngörebilen, bu sorunları ortadan kaldırmak için bilimsel çerçevede çözüm arayan, ülke hayvancılığının gelişimi için araştıran, bilgi üreten ve bu bilgiyi paylaşan, ulusal ve uluslar arası düzeyde referans gösterilen bir bölge laboratuarı olmaktır.

''