Kalite Politikamız

 

Adana Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü, talep edilen deneyleri, iyi mesleki uygulama   ve   kaliteli   hizmet   anlayışını   ön   planda   tutarak   gerçekleştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu amaç ile oluşturduğumuz    kalite    sistemi,    verdiğimiz    hizmetin    hızlı, hatasız  ve  güvenilir  olmasını  güvence  altına almaktadır.

Bımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik, temel ilkelerimizdir.

Adana Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü olarak, deney hizmetlerini, kalite sisteminin, başta Kalite El Kitabı olmak üzere standardın öngördüğü şartları sağlayan dokümanlarıyla ve TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun ulusal ve uluslararası kabul görmüş standart ve metotlarla vereceğimizi taahhüt ederiz.

Eğitim programları oluşturarak  deneylere  katılan  tüm  personelin,  deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı olan usullere göre yürütmelerini sağlamak, çalışanların kalite arttırma faaliyetlerine katkıda bulunmak amaçlamız arasındadır.

Öncelikli hedefimiz, akredite bir kurum olarak, hedeflenen yeni analiz metotları ile  akreditasyon kapsamını genletmektir.

Kalite sistemini sürekli iyileştirmek, müşteri memnuniyetini hedef alan kalite yaklaşımını belirlemek kalite politikamızın temel hedeflerindendir.


''