Numune Kâbul

Numune Kâbul ve Raporlama Birimi Görev ve Sorumlulukları.


Enstitüye elden, posta veya kargo yoluyla ulaşan marazi maddelerin/numunelerin uygunluğunu (müşterinin talep yazısındaki numuneyle ilgili evsaf, miktar v.b), kontrollerini (analiz/test/muayeneye uygunluğu ve ücretinin yatırılıp yatırılmadığı v.b) yapmak ve gelen numunelerin kayıt altına alınmasını sağlamak.  

Analiz edilmek üzere kabul edilen numunelere kod numarası verilerek etiketlemek. İlgili laboratuarlara analiz talep formu ile birlikte  (insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde) imza karşılığı teslim etmek.

Uygun olmayan numunelerin ise red tutanağı formu ile ilgili laboratuarla birlikte  reddini yapmak. 

Nöbetçi Veteriner Hekim tarafından mesai saatleri dışında ve Resmi tatillerde teslim alınan numunelerin uygunluğunu kontrol etmek/ettirmek.

 Analiz sonucu çıkan numunelerin analiz raporunun ön şablonlarının hazırlamak ve rapor çıktısı  alındıktan  sonra   müşteriye bildirmek.

 İlgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve gerekiyorsa müşteriye bilgi vermek. Bütün kayıtların emniyetli bir şekilde, gizlilik içerisinde muhafaza edilmesini sağlamak, yetkisi olmayan kişilerin kayıtlara ulaşmasını veya değişiklik yapmasını önlemek.

Her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak bir şekilde görevini sürdürmek, müşteriye karşı tarafsız ve dürüst davranmak, güven sarsıcı davranışlardan uzak durmaktır

Birim Personeli

Harun AKILLIVeteriner Hekim​ Birim Şefi
Şadiye ÇERÇİVeteriner Hekim​
Dr.M.S.SEĞMENOĞLUVeteriner Hekim​
Hatice KOÇAK4/C​ Personel
Devrim YÜKSELMemur​
​Mehmet BOLAT4/C Personel​
Selehattin KARAKILÇIK
4/C Personel​

''