Akreditasyon Kapsamımız

​Laboratuvarlarımıza Göre Akreditasyon Sertifikası Alınan Testlerimiz.

Seroloji Laboratuvarı

 

Akredite Olunan Testler

 1. Sığır, Koyun Ve Keçi Kan Serumu Örneklerinde Brucella Rose Bengal Plate Test.
 2. Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Antikorlarinin Elisa Ile Tespiti .
 3. Bovine Viral Diarrhoea (BVD) Antijenlerinin Elisa Ile Tesbiti
 4. Mavi dil ( Bluetongue ) antikorlarinin Elisa ile tesbiti.
 5. Enzootik Bovine Leucosis (EBL) Antikorlarinin Elisa Ile Tesbiti
 6. Paratüberküloz Antikorlarının ELİSA ile Tespiti
 7. Bovine Ephemeral Fever (BEF) Antikorlarının ELİSA ile Tespiti
 8. Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR)gB Antikorlarinin Elisa Ile Tespiti .

Bakteriyoloji Laboratuvarı


Akredite Olunan Testler
 • Bacillus Anthracis'in  Giemsa Boyama  ile mikroskobik tespiti.
 • BruceIla Spp. İdentifikasyonu
 • Klasik Yöntemle Amerikan Yavru Çürüklüğünün İzolasyon ve İdetifikasyonu.

Kuduz Teşhis Laboratuvarı


Akredite Olunan Test
 • Kuduz hastalığının Floresan Antikor Testi (FAT) yöntemi ile tespiti.

Patoloji Laboratuvarı


Akredite Olunan Test

 1. PPR Hastalığının Histopatolojik Tespiti.
 2. Koyun Keçi Çiçeği Hastalığının Histopatolojik Yöntemlerle Teşhisi.
 3. Sığır Tüberkülozu Hastalığının Histopatolojik Analizi.

Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı

Akredite Olunan Testler
  1. MG-MS Hastalıklarının Çabuk Serum Aglutinasyon Testi.
  2. Salmonello Pullorum / Gallinarum Antikorlarının serum Pleyt Aglütinasyon Test (SPAT) ile Tespiti.
  3. Avian İnfluenza Viral Antijen Tespitine Dayalı Hızlı Test Metodu.
  4. Kanatlı Paratifo Etkenlerinin Teşhisi


Toksikoloji ve Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı

Akredite Olunan Testler
    
 1. Balık Kas DokusundaTetrasiklin türevi antibiyotiklerin CharmII ile tespiti.
 2. Balda Antibiyotiklerin Charm II kullanılarak Kalitatif Tespiti,  Aminoglikozid Grubu İlaç (streptomisin)
 3. Balda Antibiyotiklerin Charm II kullanılarak Kalitatif Tespiti,  Tetrasiklin Grubu İlaçlar (Tetrasiklin, Oksitetrasiklin, Klortetrasiklin)
 4. Kanatlı Kas Dokusunda Antibiyotiklerin (Tetrasiklin, Oksitetrasiklin, Kloratetrasiklin ve Doksisiklin gibi İlaçlar) Charm II Metodu ile Kalitatif Analizi/Tespiti.
 5. Kırmızı Et'te Antibiyotiklerin (Tetrasiklin, Oksitetrasiklin, Kloratetrasiklin ve Doksisiklin gibi İlaçlar) Charm II Metodu ile Kalitatif Analizi/Tespiti.
 6. Süt'te Antibiyotiklerin (Eritromisin, Spiramisin, Tilosin ve Tilmikosin gibi Makrolit Grubu ilaçlar) Charm II Metodu ile Kalitatif Analizi/Tespiti
 7. Süt'te Tetrasiklin Grubu Antibiyotiklerin Charm II Metodu ile Kalitatif Analizi/Tespiti

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı


Akredite Olunan Testler
 1. One Step Real Time Rt-Pcr Kuduz Hastalığının Teşhisi.
 2. One Step Real Time Rt-Pcr Ppr Hastalığının Teşhisi
 3. Lumpy Skin Disease (LSD) Virusunun Real Time PCR ile Teşhisi
 4. Bovine Ephemeral Fever (BEF) Virusunun Real Time PCR ile Teşhisi
 5. Akabane!nin RT-PCR ile Tespiti.

   Parazitoloji Laboratuvarı

    

   Akredite Olunan Testler

   1. Anoplasmo spp.nin Mikroskopik Teşhisi
   2. Babesia spp.nin Mikroskopik Teşhisi
   3. Noseme spp. (Mikroskobik Teşhisi)
   4. Varroa spp.   (İnspeksiyon, mikroskobik teşhisi
   5. Theileria spp. (Mikroskobik Teşhisi)
   6. Ara Konakçıdan Ekinokok Kisti (Kist Hidatik) İdentifikasyonu.

   ''