Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Dahili Telefon Listesi

Birim Telefon Belgegeçer E-Posta
Enstitü Müdürü 1111
Müdür Yardımcısı 1112

Laboratuvarlar

Birim Telefon Belgegeçer E-Posta
Bakteriyoloji Laboratuvarı 1119
Patoloji Laboratuvarı 1116
Toksikoloji ve Metabolik Hastalıklar Laboratuvarı 1114
Parazitoloji Laboratuvarı 1113
Kanatlı Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı 1121
Kuduz Laboratuvarı 1117
Seroloji Laboratuvarı 1112
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 1118

İdari Birimler

Birim Telefon Belgegeçer E-Posta
Kalite Yönetim Birimi 1128
Döner Sermaye Saymanlığı 1155-1158
Muhasebe Birimi 1152-1153
Personel Şubesi 1122
Danışma 1147
Güvenlik 1150
Evrak Kayıt 1122
Sekreterlik-Santral 0
Bilgi İşlem Birimi 1149 ali_sahin@tarim.gov.tr
Ambar Ayniyat Birimi 1160

Teknik Birimler

Birim Telefon Belgegeçer E-Posta
Numune Kâbul ve Raporlama Birimi 1130
Epidemiyoloji Birimi 1114
Deney Hayvanları Birimi 1116
Laborant Odası (Seroloji,Bakteriyoloji,Kuduz,Kanatlı Hast)) 1120
Laborant Odası (Patoloji,Toksikoloji,Parazitoloji) 1115
Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Huzurevleri Mahallesi Kurttepe Caddesi No 1 Çukurova/Adana Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Telefon : 0322 239 04 90 Faks : 0322 239 04 95 E-Posta : adana.vke@gthb.gov.tr
''