Aşı ve Biyolojik Ürünler Fiyatları

​​​​VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN ​SATIŞ FİYAT LİSTESİ ​ ​ ​ ​ ​
Sıra No:Üretici KuruluşVeteriner Biyolojik ÜrünBirim2017 YILI FİYATI
​​​​ ​ ​ ​Yurtiçi TLYurt Dışı
AŞILAR, BİYOLOJİK MADDELER VE DİĞER ÜRÜNLER
576Etlik VKMAEANT ETVAC Antraks Aşısı Doz0,700,21
577Etlik VKMAEBlue-T4 Etvac Mavi Dil AşısıDoz0,450,63
578Etlik VKMAEPest-S Etvac PPR AşısıDoz0,450,74
579Etlik VKMAEEtlik Avian Tuberkulin PPD*Doz2,402,11
580Etlik VKMAEEtlik Bovine Tüberkülin PPD*Doz2,402,11
581Etlik VKMAEEtlik Johnin Tüberkülin PPD*Doz2,402,11
582Etlik VKMAEEtlik İntradermik Sauton Mallein*Doz2,402,11
583Etlik VKMAEMenfi Fare Beyni Süspansiyonu (5 ml)ml20,009,71
584Etlik VKMAEMüsbet Fare Beyni Süspansiyonu (5 ml)ml22,0010,87
585Etlik VKMAEUltrapure MO 18 mq (1 lt)litre25,009,71
586Etlik VKMAELeptospira referans suşu (2 ml)ml400,00100,00
660Tüm  VKE, VKMAEC.M.T.Ayıracıml0,120,04
661Tüm EnstitülerDeiyonize sulitre14,505,49
662Tüm EnstitülerBidistile sulitre6,503,29
​​​​VASAT VE FİLTRE DENEME ​ ​ ​ ​ ​
                                   ​*                                   **
​​ ​    
​​​Suş satışlarında, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden izin alınması, ayrıca; satış yapılan kişi ya da kuruluşların satın aldıkları suşları, yurt içinde veya yurt dışında ikinci bir kişi ya da kuruluşa kullandırmayacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. ​ ​ ​ ​
​​​Yurt dışı satışı yapılmayacaktır. ​ ​ ​ ​
​​​GENEL HÜKÜMLER ​ ​    
​​​1) Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. ​ ​    
​​​​2) Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstiüsü Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri  faaliyeti olup da listede yer almayan birim fiyatlar için  Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır. ​ ​ ​ ​​
​3) İthal hayvanların % 3' ünde yapılan testlerde aranan hastalıklar yönünden pozitif (uygun olmayan) sonuç bulunması durumunda, söz konusu hastalık için kalan hayvanların tamamında yapılacak olan testler için yeniden teste tabi tutulan hayvanların % 50'si ücretlendirilir.

''