Kontrol ve Danışmanlık Hizmetleri

​​​​KONTROL HİZMETLERİ ​BİRİM FİYAT ​LİSTESİ ​ ​ ​ ​ ​
Sıra No:KONTROL HİZMETLERİUygulayıcı EnstitüBirim2017 YILI FİYATI
453Soğuk Oda KontrolleriTüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.TL/S.Oda410,00
454Laboratuvarlarda Veteriner Hekim Eğitimi (Özel Sektör Talebi)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.gün/kişi280,00
455Uzm.Vet.Hekimin Hasta Mahalline Gitmesi (Özel Başvuru)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.gün/kişi295,00
456Eğitim Seminerleri İçin Uzman Talebi (Özel Sektör Talebi)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.gün/kişi375,00
Sıra No:VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİN İZNE ESAS İNCELEMELERİUygulayıcı EnstitüBirim2017 YILI FİYATI
457İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, İlk Başvuru (Yerli)Tüm VKE, VKMAEAdet600,00
458İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, İlk Başvuru (İthal)Tüm VKE, VKMAEAdet1.200,00
459İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, Değişiklik Talebi (Yerli)Tüm VKE, VKMAEAdet300,00
460İlaç Ruhsatlandırma Dosya İnceleme, Değişiklik Talebi (İthal)Tüm VKE, VKMAEAdet600,00
461Aşı Protokolü İnceleme, İlk Başvuru (İthal)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet1.200,00
462Aşı Protokol İnceleme, İlk Başvuru (Yerli)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet600,00
463Aşı Protokol İnceleme, Değişiklik Talebi (İthal)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet600,00
464Aşı Protokol İnceleme, Değişiklik Talebi (Yerli)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet300,00
465Teşhis Kiti Protokolü İnceleme, İlk BaşvuruTüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet1.200,00
466Teşhis Kiti Protokolü İnceleme, Değişiklik TalebiTüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet600,00
467Veteriner Tıbbi Ürün için Tip I A değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet300,00
468Veteriner Tıbbi Ürün için Tip I B değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet750,00
469Veteriner Tıbbi Ürün için Tip II değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış  her değişiklik için)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet1.350,00
470Veteriner Tıbbi Ürün için pazarlama izni genişletme **(Pazarlama izinli/ Pazarlama izin başvurusu yapılmış her değişiklik için)Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.Adet4.300,00
Sıra No:HİZMET VERME İŞLEMLERİUygulayıcı EnstitüBirim2017 YILI FİYATI
472İhrak Fırını (Büyükbaş Hayvan)Tüm VKE, VKMAE Adet90,00
473İhrak Fırını (Diğerleri)Tüm VKE, VKMAE 0,25 m370,00
474İhrak Fırını (Kanatlı, Balık ve Laboratuvar Hayvanı)Tüm VKE, VKMAE  11,00
475İhrak Fırını (Kedi-Köpek)Tüm VKE, VKMAE Adet85,00
476İhrak Fırını (Kedi-Köpek) (Özel Yakım)Tüm VKE, VKMAE Adet825,00
477İhrak Fırını (Küçükbaş Hayvan)Tüm VKE, VKMAE Adet40,00
478İhrak Fırını (İlaç İmhası)Tüm VKE, VKMAE m3500,00
480İhrak Fırını (Egzotik Hayvan) (Özel Yakım)Tüm VKE, VKMAE Adet100,00
481Özel ilaç kontrol laboratuvarlarında metot validasyon ve verifikasyon rapor dosya incelemesi (10 analiz metoduna kadar) Eklenecek her bir analiz metodu için ek 200 TLTüm VKE, VKMAE Adet2.200,00
      
​​​​** Veteriner Tıbbi Ürünlere ilişkin Tip I ve Tip II değişiklikler ile genişletmelerin ​(Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonunda görüşülecekler hariç) enstitülere görüş sorularak neticelendirilmesi halinde bu ücret sadece görüş sorulan enstitü/enstitülerin döner sermaye işletmesine yatırılmalıdır. ​ ​ ​ ​  
​​​​​            ​​​​​           

''