20.6.2017 / Gösterim Sayısı : 642

Birim Fiyat Listesi Değişikliği

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 12.06.2017 tarihli ve 35044229-869-E.1437397 sayılı yazısı ile Başkanlık Makmının 05/06/2017 tarih ve E.1383038 sayılı Olur'larıyla Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri 2017 Yılı Birim Fiyat Listesi Genel Hükümlerinde değişikliğe gitmiştir.

Genel hükümlerin 3 nolu bendi;

"İthal hayvanların % 3' ünde yapılan testlerde aranan hastalıklar yönünden pozitif (uygun

olmayan) sonuç bulunması durumunda, söz konusu hastalık için kalan hayvanların

tamamında yapılacak olan testler için yeniden teste tabi tutulan hayvanların % 50'si

ücretlendirilir." şeklinde değiştirilmiştir.


''